Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Vertrouwen in MVB-beleid van fonds

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is onderdeel van ons beleggingsbeleid. We vroegen je eind vorig jaar naar je mening over dit beleid. Wat vind jij belangrijk? En heb je vertrouwen in het fonds als belegger van jouw pensioen?

De belangstelling om feedback te geven was relatief groot. Bijna 20% vulde de online vragenlijst in met vragen zoals:

  • Heb je interesse in beleggen?
  • In hoeverre houdt maatschappelijk verantwoord beleggen je bezig?
  • Vind je dat maatschappelijk verantwoord beleggen op langere termijn tot een hoger pensioen leidt?
  • Ken je de uitsluitingslijsten van het fonds?
  • Vind je het belangrijk om het stembeleid toe te voegen?


Kennis en interesse

Ruim 4 van de 10 deelnemers aan het onderzoek geeft aan interesse te hebben in beleggen. Verder blijkt dat het thema maatschappelijk verantwoord beleggen leeft onder de respondenten want ruim 6 van de 10 houdt zich hiermee bezig en circa 4 van de 10 denkt dat het op termijn leidt tot een hoger pensioen. Ruim 7 van de 10 zegt de uitsluitingslijsten van het fonds te kennen. Op deze lijsten staan de zogeheten ‘uitgesloten landen’ en ‘uitgesloten bedrijven’ waarin niet wordt belegd. Klik hier voor de lijsten.

Vertrouwen
Het onderzoek toont verder aan dat er vertrouwen is in het fonds als uitvoerder van de regeling (76% versus 75% in 2019) en in de manier waarop het fonds belegt (75% versus 71% in 2018). Ook is er draagvlak bij alle doelgroepen voor het huidige MVB-beleid. 

Hoe ziet dit beleid er uit?

Bij de uitvoering van het pensioen- en beleggingsbeleid, maakt ING CDC Pensioenfonds een gezonde afweging tussen risico en rendement, binnen het wettelijke kader. Het fonds belegt alleen in maatschappelijk verantwoorde beleggingen als deze bijdragen aan het rendement en/of risicoprofiel. Het is immers onze primaire taak om te zorgen voor een goed pensioen. 

Stembeleid
Naast het vertrouwen in het huidige MVB-beleid, blijkt er onder de respondenten ook draagvlak te zijn voor het toevoegen van stembeleid (57%). Wat dit inhoudt? Als aandeelhouder in een onderneming is het mogelijk om mee te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Zo oefent het fonds invloed uit op bestuurlijke onderwerpen, zoals het maatschappelijk verantwoord ondernemen, het beloningsbeleid en de samenstelling van het management team. Concreet betekent dit dat we onze externe vermogensbeheerder laten stemmen in aandelen ontwikkelde landen. 

Meer informatie
Wil je meer weten over hoe ons MVB-beleid eruit ziet? Op de website vind je actuele informatie.

Delen via: