Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Moet ik iets doen voor partnerpensioen?

Werk je bij ING, dan bouw je automatisch pensioen op. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je partner. Zo is er een uitkering voor je partner, mocht jij overlijden. Soms zijn daar voorwaarden aan verbonden. 

Je partner heeft recht op partnerpensioen als je bent getrouwd, als je een geregistreerd partnerschap hebt of als je ongehuwd samenwoont. Gaat het aanmelden van je partner automatisch? Niet altijd!

Getrouwd of geregistreerd partnerschap? Automatisch geregeld
Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan geeft de gemeente dat aan ons door. Je hoeft niets te doen.

Woon je ongehuwd samen? Jouw actie is nodig
Woon je ongehuwd samen? Vergeet dan niet om je partner bij ons aan te melden. Dat doe je eenvoudig door dit formulier in te vullen. Als je voldoet aan de voorwaarden krijg je van ons bericht.

Alles over partnerpensioen
Op onze website lees je terug wat er voor je partner is geregeld. Niet alleen tijdens en na je dienstverband. Maar ook nadat je met pensioen bent gegaan. De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Verder is er bij ING aanvullend een tijdelijk partnerpensioen geregeld, mocht je tijdens je dienstverband komen te overlijden. In 2021 is dit bedrag € 15.985,44. Het pensioenfonds keert dit bedrag uit tot de AOW van je partner ingaat. 

Wat doet de overheid
Mocht je komen te overlijden, dan heeft je partner mogelijk ook recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. De Sociale Verzekeringsbank voert de Anw-regeling uit. Raadpleeg www.svb.nl voor meer informatie.

Delen via: