Selecteer je leeftijd

Maak een keuze
Selecteer je leeftijd
Maak een keuze

Jouw special

Geen toeslagverlening over 2021

Jaarlijks probeert ING CDC Pensioenfonds de pensioenen van (voormalige) medewerkers en pensioengerechtigden van ING op basis van de prijsindex te verhogen. We noemen dat ook wel indexatie of toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad per eind september is daarbij de maatstaf.

We zagen het al aan komen en je hebt er misschien ook over gelezen in de zomereditie van de nieuwsbrief. ING CDC Pensioenfonds kan jouw pensioen over 2021 helaas niet verhogen.

Beleidsdekkingsgraad bepaalt
Of jouw pensioen jaarlijks omhoog gaat, hangt af van wettelijke regels. Leidend is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Pas als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, dan kan jouw pensioen stijgen. Zo blijft de koopkracht van jouw pensioen in tact bij inflatie en prijsstijgingen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meet jaarlijks met hoeveel procent de prijzen in Nederland zijn gestegen. Als ING CDC Pensioenfonds je pensioen kan verhogen, dan gebruikt het fonds dit percentage.

Volledige of gedeeltelijke stijging
Het fonds mag je pensioen pas volledig laten stijgen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan een wettelijke grens. Momenteel is deze grens ongeveer 122%. Als de beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en de 122% ligt, dan mag het fonds jouw pensioen gedeeltelijk verhogen.

De beleidsdekkingsgraad per eind september 2021 was 106,2%, zodat toeslagverlening over het jaar 2021 wettelijk gezien niet is toegestaan.

Gemiste verhoging wordt bijgehouden
De gemiste verhoging wordt bijgehouden in de administratie van het fonds. Zodra de beleidsdekkingsgraad van het fonds in de toekomst hoog genoeg is, kan er in principe inhaalindexatie toegekend worden. Dat is nu echter niet aan de orde.

Let op: Vooruitlopend op de ingang van de nieuwe pensioenwet op 1 januari 2023, is een motie ingediend in de Tweede Kamer. Deze motie zou indexatie mogelijk moeten maken vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% in plaats van de huidige 110%. Naar verwachting zal de Tweede Kamer dit voorstel volgend jaar behandelen. Deze nieuwe ontwikkeling beïnvloedt het indexatiebesluit over 2021 niet.

Meer informatie
Klik hier voor een overzicht van hoe het fonds jouw pensioen de afgelopen jaren heeft verhoogd.

Ook ontvang je begin 2022 een brief over het besluit om geen toeslag over 2021 te verlenen. Klik hier om de brieven van de afgelopen jaren over de verhoging van jouw pensioen terug te lezen.

Delen via: