Selecteer je leeftijd

Maak een keuze
Selecteer je leeftijd
Maak een keuze

Jouw special

Ik houd de dekkingsgraad in de gaten

Het maakt niet uit of je werkt bij ING, elders bent gaan werken of al pensioen ontvangt. De dekkingsgraad van het fonds heeft invloed op jouw pensioen. Een belangrijke graadmeter dus om in de gaten te houden. In dit artikel kijken we naar de ontwikkeling van de dekkingsgraad in het derde kwartaal.

De dekkingsgraad is de graadmeter van het fonds. Is de dekkingsgraad 100%, dan is er precies voldoende geld in kas om de opgebouwde pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het fonds er financieel voor staat.

Invloed van rente
Het fonds berekent de dekkingsgraad door te kijken naar de verhouding tussen het vermogen (beleggingen) en de verplichtingen. Naast het rendement op de beleggingen is de rente van invloed op het resultaat. Daalt de rente, dan daalt ook de dekkingsgraad. Stijgt de rente, dan stijgt de dekkingsgraad en staat het fonds er financieel beter voor.

Ontwikkeling van de dekkingsgraad
De dekkingsgraad van ING CDC Pensioenfonds toonde in het derde kwartaal een lichte stijging door schommelingen in de beurskoersen en de rentestand. Dit werd ook zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad van het fonds. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad van 30 september bepaalt het fonds, of jouw pensioen kan worden verhoogd. Ook stelt het fonds op deze datum vast, of het fonds de opbouwambitie voor het komend jaar kan financieren. Lees in deze editie van de Special op welke verhoging en opbouw jij kunt rekenen.

In de periode juli t/m oktober 2021 is de dekkingsgraad vrijwel ongewijzigd gebleven ondanks de hoge volatiliteit op de financiële markten. De aandelenkoersen stegen, terwijl de lange rente per saldo in deze periode daalde. De lange rente daalde aanvankelijk als gevolg van de angst voor een nieuwe golf aan coronabesmettingen, maar herstelde (deels) doordat centrale banken in de ontwikkelde landen (Amerikaanse centrale bank voorop) een verkrapping van hun monetaire beleid aankondigden om in te spelen op de oplopende inflatie(verwachtingen). De oplopende inflatie is voornamelijk het gevolg van de ontwrichting van aanvoerketens, sterk opgelopen energieprijzen en toenemende krapte op de arbeidsmarkt (met name in de Verenigde Staten).Wat kun je doen
Wil je blijven volgen hoe de financiële situatie van ING CDC Pensioenfonds zich ontwikkelt en vooral, wat dit betekent voor jouw pensioen? Check dan de website voor de nieuws- en kwartaalberichten over onder andere de ontwikkeling van de dekkingsgraad, de ontwikkelingen op de financiële markten en de performance van de beleggingen.

Delen via: