Selecteer je leeftijd

Maak een keuze
Selecteer je leeftijd
Maak een keuze

Jouw special

Lagere opbouw van jouw pensioen in 2022

Door de blijvend lage rentestand is – net als in 2020 en 2021 – verlaging van de pensioenopbouw noodzakelijk in 2022. Het komend jaar bouw je geen 1,784% pensioen op maar 1,254%. Dat is een verlaging van 29,7%. De verlaging geldt alleen voor 2022.

Het ambitieniveau van de pensioenregeling van ING CDC Pensioenfonds is een fiscaal maximale pensioenopbouw. Per eind september heeft het fonds getoetst of de door sociale partners overeengekomen premie van 30,5% voldoende is om deze ambitie te financieren voor 2022.

Verlaging opbouw met 29,7%
Uit de toetsing is gebleken dat het fonds in 2022 helaas niet de volledige fiscaal maximale pensioenopbouw kan financieren uit de premie. Als gevolg hiervan wordt de pensioenopbouw in 2022 met 29,7% gekort. Het geambieerde opbouwpercentage in 2022 was 1,784% van de pensioengrondslag. Dit wordt 1,254%. Het fonds zal je in december van 2021 persoonlijk informeren. Klik hier om alvast de rekenvoorbeelden voor jou op maat te bekijken.

Pensioenopbouw na 2022
Jaarlijks per eind september toetst ING CDC Pensioenfonds opnieuw of de vaste premie toereikend is om de fiscaal maximale pensioenopbouw te financieren. Het fonds zal je daarna informeren. Wees je er van bewust dat na 2022 opnieuw opbouwkortingen kunnen volgen als de marktrente zo laag blijft.

Bijsparen
Het tekort aan pensioenopbouw in 2022 kun je niet bijsparen in de pensioenregeling van ING CDC Pensioenfonds. Je hebt wel andere mogelijkheden zoals het inschakelen van een externe adviseur om een financiële planning te maken voor je toekomst. Wil je meer weten over bijsparen? Klik dan hier.

Grip op je pensioen
De afgelopen jaren zijn vragen gesteld over de verlaging. ‘Wat betekent dit voor mijn partnerpensioen?’, Kan het fonds een ander beleid voeren om verlaging te voorkomen?’’, ‘Kan de werkgever bijstorten?’ en ‘Hoe berekent het fonds een verlaging?’ Klik hier voor het antwoord op deze vragen en nog meer informatie. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met het Pensioenloket, mocht jouw vraag er niet bij staan.

Delen via: