Selecteer je leeftijd

Maak een keuze
Selecteer je leeftijd
Maak een keuze

Jouw special

Neem op tijd de regie!

Normaal ‘blur’ ik mijn achtergrond in Teams altijd lacht Willem als ik hem vraag naar de Kuifje posters ingelijst aan zijn muur, maar dat lukte vandaag niet. Jeugdsentiment. Net als James Bond, die er ook hangt. Voor diepgang hoef je er misschien niet heen, maar wel voor actie, achtervolging, mooie auto’s… en een verrassend eind, vertelt Willem over de nieuwe, die net in de bioscoop draait.

Willem is 60, breed geïnteresseerd en bekijkt dingen graag van meerdere kanten. Niet voor niets leest hij het NRC, het FD, de Telegraaf en het AD en volgt hij graag ‘Follow the money’. ’Ik lees heel veel. Een echte veelvraat. Ik ben van 1961, al 40 jaar samen met mijn vrouw Karin en 35 jaar bij de ING. Loyaal en trouw dus. Niet omdat het moet hoor, maar gewoon vanwege het goede gevoel.’

Finance en risk
Willem was, net als Ad Kas die we ook interviewden voor deze uitgave, Chief Risk Officer. ‘Maar dan van het vastgoedbedrijf en daarna tot 2015 van ING Nederland. Vervolgens werd ik directeur van de WestlandUtrecht Bank en was er medeverantwoordelijk voor dat we alles gingen uitbesteden. Er is een kleine serviceorganisatie overgebleven. En dat is precies wat een pensioenfonds ook doet. Met een klein bestuursbureau, dat alle lijntjes bewaakt. Mijn ervaring kan ik goed gebruiken in de commissie finance en risk waar ik deel vanuit maak binnen het pensioenfondsbestuur.’

Balansbeheer
‘Daarnaast zit ik in de commissie balansbeheer. Je hebt doelstellingen, je ambitie en je kijkt naar wat deelnemers willen. Daar wordt beleid op ontwikkeld en dan creëer je een beleggingsportefeuille. Dat is best ingewikkeld want je moet ver naar voren kijken, ook omdat we een jong fonds zijn. Het heeft weinig zin om met de waan van de dag allerlei dingen te doen. Je moet continu je beleid toetsen. Want hoe gaan we er nou voor zorgen dat de premie die je inlegt, die niet genoeg is om levenslang een pensioen uit te keren, zo goed mogelijk rendeert? Dat doen we in die commissie.’

Achter de laptop
‘Ik werd lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds toen ik nog bij ING werkte. En toen ik in 2019 stopte, vroegen ze of ik in het bestuur wilde. Daar heb ik met liefde ja tegen gezegd. Ik was inmiddels aardig gegrepen door het pensioenvirus en mijn rol in het verantwoordingsorgaan bleek een goede leerschool. Ik ben me namelijk toen pas echt in pensioen gaan verdiepen. Veel te laat eigenlijk. Ik druk echt iedereen op het hart eerder te kijken. Ik zie dat ook als opdracht voor het fonds. We moeten mensen in beweging krijgen. Achter de laptop kijken hoe je ervoor staat. En wat je zelf kan doen. Er is nu al een tijd niet geïndexeerd en we moeten opbouwkortingen doorvoeren. Dat zorgt voor koopkrachtverlies. Dat begint er echt wel in te bijten.’

Zo zit onze regeling in elkaar
‘En dat kun je dus niet repareren met de rendementen. Zo zit onze regeling nou eenmaal in elkaar. Wat je als deelnemer zeker weet is dat er een vaste premie, waarvan je zelf ook een deel betaalt, wordt ingelegd. Met deze premie probeert het fonds een fiscaal maximale pensioenopbouw te realiseren. Dat is, toen we begonnen in 2014, afgesproken door de sociale partners. De werkgever en de werknemers. Wij voeren die regeling alleen uit. En dan kijk je naar de premie en naar de ambitie. Toen we begonnen kon je met de afgesproken inleg prima opbouwen. Maar nu is de rente zover gedaald dat je een pensioenopbouw van 1,784% niet meer waar kan maken. Dan kun je niks anders dan dat percentage verlagen. En dat is dus in 2020 gebeurd, dit jaar en volgend jaar ook.’

Onze uitdaging
‘Dat is dus echt onze uitdaging voor de nabije toekomst. Om deelnemers goed te informeren en ze in actie te krijgen. Wij hebben een zogenaamde CDC-pensioenregeling. Niet het pensioenresultaat maar de jaarlijkse premie staat vast. Aan deze premie betaal je als deelnemer mee (7,5%). Natuurlijk ontvang je later ook AOW, maar voor veel mensen is dat niet genoeg om hun huidige levensstandaard voort te zetten. Het is dus belangrijk dat je nu al nadenkt of je straks uitkomt met wat je dan hebt.’

Rendement is nodig
‘Beleggen is natuurlijk een heel belangrijk thema. Het fonds kiest voor beleggingen die voldoende geld opleveren om jouw pensioen te kunnen uitkeren. Denk aan Europese staatsobligaties. Daarnaast beleggen we om jouw pensioen in de toekomst te kunnen verhogen met de prijsstijgingen. Daarvoor is rendement nodig die we halen uit aandelen, onroerend goed en bedrijfsobligaties. Als het fonds groeit kunnen we ook meer gaan spreiden. Dat werkt dempend op de risico’s en je hebt een groter bereik om je doelen te behalen. Daarbij richten we ons natuurlijk op onze doelstelling en ambitie van een waardevast pensioen. We kijken ook sterk naar maatschappelijk bewustzijn. Dat is ook wat we terugkrijgen uit enquêtes onder deelnemers. Zo sluiten we bepaalde landen en bepaalde type bedrijven uit. We beslissen mee over belangrijke thema’s in aandeelhoudersvergaderingen. En bij vastgoed beleggen we alleen in bepaalde categorieën. Daarnaast hebben we met elkaar natuurlijk een collectieve opdracht om de aarde leefbaar te houden.’

Neem de regie
‘Afsluitend is mijn oproep aan alle lezers dan ook: neem de regie! Weet hoe je ervoor staat. We kunnen je daar ook bij ondersteunen. Via de website en de planner, maar ook via het pensioenloket. En houd onze webinars in de gaten. Vooral ook als je voor een ingrijpende verandering in je leven staat zoals een nieuwe baan, het einde van je relatie of de ingang van je pensioen. Bedenk dan ‘wat betekent dit voor mijn pensioen?’

Delen via: