Selecteer je leeftijd

Jouw special

Verlaging pensioenopbouw in 2021: percentages bekend

Door de blijvend lage rentestand is – net als in 2020 – verlaging van de pensioenopbouw noodzakelijk in 2021. Het komend jaar bouw je geen 1,784% pensioen op maar 1,196%. Dat is een verlaging van 33%. De verlaging geldt alleen voor 2021.

Het ambitieniveau van de pensioenregeling van ING CDC Pensioenfonds is een fiscaal maximale pensioenopbouw. Per eind september heeft het fonds bepaald of de door sociale partners overeengekomen premie van 31,5% voldoende is om deze ambitie te financieren voor 2021.

Opbouwkorting van 33%
Uit de toetsing is gebleken dat het fonds in 2021 niet de volledige fiscaal maximale pensioenopbouw kan financieren uit de premie. Als gevolg hiervan wordt de pensioenopbouw in 2021 met 33% gekort. Het geambieerde opbouwpercentage in 2021 was 1,784% van de pensioengrondslag. Dit wordt 1,196%. Het fonds zal je in het vierde kwartaal van 2020 persoonlijk informeren. Klik hier om alvast de rekenvoorbeelden voor jou op maat te bekijken.

Let op: in de media wordt gesproken over een ‘vrijstelling’ van korting op de pensioenuitkeringen bij een dekkingsgraad van >90%. Dat is volstrekt iets anders dan de korting van de pensioenopbouw wat voor 2021, net als in 2020, bij ING CDC Pensioenfonds aan de orde is.

Pensioenopbouw na 2021
Jaarlijks per eind september toetst ING CDC Pensioenfonds opnieuw of de vaste premie toereikend is om de fiscaal maximale pensioenopbouw te financieren. Het fonds zal je daarna informeren. Wees je er van bewust dat na 2021 opnieuw opbouwkortingen kunnen volgen als de marktrente zo laag blijft.

Bijsparen
Het tekort aan pensioenopbouw in 2021 kun je niet bijsparen in de pensioenregeling van ING CDC Pensioenfonds. Je hebt wel andere mogelijkheden zoals het inschakelen van een externe adviseur om een financiële planning te maken voor je toekomst. Wil je meer weten over bijsparen? Klik dan hier.

Delen via: