Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Geen toeslagverlening over 2020

Jaarlijks probeert ING CDC Pensioenfonds de pensioenen van (voormalige) medewerkers en pensioengerechtigden van ING op basis van de prijsindex te verhogen. De beleidsdekkingsgraad per eind september is daarbij de maatstaf.

We zagen het al aan komen en hebben dat ook gecommuniceerd in de zomereditie van de Special. De coronacrisis heeft de ontwikkeling van de dekkingsgraden dermate negatief beïnvloed, dat er over 2020 helaas geen toeslag kan worden verleend.

Beleidsdekkingsgraad bepaalt
Wettelijk is bepaald dat toeslagverlening pas is toegestaan als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. ING CDC Pensioenfonds neemt hierbij de beleidsdekkingsgraad per eind september als maatstaf. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Door uit te gaan van dit gemiddelde wordt voorkomen dat belangrijke beslissingen zoals toeslagverlening afhangen van de dekkingsgraad op één bepaald moment.

De beleidsdekkingsgraad per eind september 2020 was 98%, zodat toeslagverlening over het jaar 2020 wettelijk gezien niet is toegestaan.

Gemiste toeslag wordt bijgehouden
De gemiste toeslag wordt bijgehouden in de administratie van het fonds. Zodra de beleidsdekkingsgraad van het fonds in de toekomst hoog genoeg is, kan er in principe inhaalindexatie toegekend worden. Dat is nu echter niet aan de orde.

Meer informatie
Wil je meer weten over toeslagverlening bij ING CDC Pensioenfonds? Klik dan hier voor achtergrondinformatie.

Volg verder de berichtgeving over de financiële positie van het fonds op de website en via de kwartaalberichten Ook ontvang je begin 2021 een brief over het besluit om geen toeslag over 2020 te verlenen.

Delen via: